„Deszcz Błogosławieństw” praktyka ofiarowania Guru Rinpocze

Dziesiąty dzień kalendarza tybetańskiego jest uważany za Dzień Guru Rinpocze. W ten dzień wyjątkowo dobrze jest praktykować ofiarowanie tsoku. Ponadto, Jego Świątobliwość Karmapa powiedział, że w naszych zdegenerowanych czasach jest szczególnie ważne, aby wykonywać praktykę Guru Rinpocze. Linia Karma Kamtsang jest również bardzo związana z Guru Rinpocze i uważa się, że umysł każdej kolejnej inkarnacji Karmapy jest nieoddzielny od umysłu Guru Rinpocze.

Praktyka tsok, zwana czasem ucztą, jest istotną praktyką w buddyzmie tybetańskim. Jest uważana za szczególnie skuteczną metodę oczyszczania i naprawiania złamanych ślubowań, samaja, karmy, a także wszelkich zaciemnień.

Każdy może ofiarować jedzenie lub napoje używane podczas praktyki.

W praktyce biernie może uczestniczyć każdy, a czynnie każdy kto otrzymał odpowiednie przekazy.

polski