Wykłady wprowadzające w Buddyzm - Serce Dakpo Kagju

Spotkania otwarte dla wszystkich. Przychodzących po raz pierwszy zachęcamy do wcześniejszego kontaktu.

W październiku 2018 r. rozpoczynamy cykl wykładów dla wszystkich zainteresowanych poznaniem podstawowych założeń teoretycznych buddyzmu mahajany i wadżrajany.

Gampopa, którego tekst będzie omawiany, to uczeń jogina Milarepy, założyciel naszej linii przekazu, Dakpo Kagju. Łączy ona nauki stopniowej ścieżki Kadampa z ostatecznymi naukami natychmiastowej ścieżki Mahamudry. Program spotkań jest zorganizowany na podstawie dzieła Gampopy "Ozdoba Drogocennego Wyzwolenia - święta Dharma, która jest jak klejnot życzeń". Tekst ten zawiera podstawowe definicje i objaśnia zasady buddyjskiej praktyki przedstawiając nauki o ścieżce Bodhisattwy od stopnia początkującego aż do stanu Buddy. Stopniowa ścieżka jest opisana z punktu widzenia trzeciego Obrotu Kołem Dharmy, czyli nauk o wrodzonej naturze Buddy.

Wykłady będą odbywać się raz w miesiącu. Każdy wykład stanowi odrębną całość tak, że można uczestniczyć w całym kursie lub w dowolnie wybranym wykładzie.

polski