Reinkarnacja w buddyzmie. Co się odradza?

Spotkanie : sobota godz. 11.00, 12.10.2019
Adres: Kraków, ul. Józefa Dietla 5/1
Temat Reinkarnacja w buddyźmie. Co się odradza?

Podstawowym poglądem w buddyzmie jest anatman, czyli brak trwałego, substancjalnego „ja” istoty. Skoro tak jest, dlaczego mówimy o odradzaniu się i co naprawdę przenosi się z jednego żywotu do kolejnego?

Poprowadzi Jolanta Gablankowska-Kukucz praktykująca buddyzm pod kierunkiem Khenpo Tsultrima Rinpocze i lamów z klasztoru Benczien.
polski