Wykłady wprowadzające w Buddyzm

Spotkanie :
Adres: Kraków, ul. Józefa Dietla 5/1
Temat:

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu spotkań mających na celu wyjaśnienie podstawowych zagadnień Buddyzmu. Program spotkań jest zorganizowany na podstawie dzieła Gampopy "Ozdoba Drogocennego Wyzwolenia - święta Dharma, która jest jak klejnot życzeń". Tekst ten zawiera podstawowe definicje i objaśnia zasady buddyjskiej praktyki przedstawiając nauki o ścieżce Bodhisattwy od stopnia początkującego aż do stanu Buddy. Stopniowa ścieżka jest opisana z punktu widzenia trzeciego Obrotu Kołem Dharmy, czyli nauk wadżrajany o wrodzonej naturze Buddy.

Autor tekstu Gampopa był najbliższym uczniem jogina Milarepy. Jest uważany za twórcę lini Dakpo Kagju, ponieważ zintegrował nauki stopniowej ścieżki Kadampa z ostatecznymi naukami natychmiastowej ścieżki Mahamudry.

Wykłady prowadzą wieloletni praktykujący z krakowskiej Sanghi, którzy ukończyli rygorystyczne studiowanie dzieła Gampopy na Studiach Klasycznych Tekstów Buddyjskich w Benchen Karma Kamtsang Grabniku prowadzonych przez Lamę Rinczena od września 2012 roku do kwietnia 2014 roku. Dodatkowych wyjaśnień udzielał Sangje Njenpa Rinpocze podczas specjalnych audiencji w klasztorze w Nepalu.

Uczestnicząc w wykładach ci, którzy nie poznali wcześniej tych nauk, będą mieli szansę zacząć zbudować solidny fundament dla praktyki. Inni będą mogli uporządkować dotychczasową wiedzę i pogłębić swoje zrozumienie. Wykłady mają charakter otwarty, tak, że można uczestniczyć w dowolnie wybranym wykładzie.

polski